Kategoria: Kredyty

Kredyt pozabankowy - jak?

Opcji odnośnie kredytów pozabankowych jest obecnie naprawdę sporo. Wiele osób, chcących skorzystać z takiego rozwiązania zadaje sobie pytanie, od czego zacząć i jakie należy tu spełnić formalności. Tak naprawdę formalności są tutaj ograniczone do minimum. Nie potrzeba bowiem żadnego zaświadczenia o zarobkach czy nawet zgody współmałżonka. W przypadku części firm, gotówka może nam zostać dostarczona […]

Kredyt pozabankowy a czytanie umowy

Często się zdarza, że decyzja o wzięciu kredytu, zwłaszcza tego który w założeniu ma być drobny, podejmowana jest nagle. Dzisiaj z zaciągnięciem takiego kredytu nie mamy żadnego problemu. W końcu do wyboru mamy nie tylko banki, ale inne firmy i instytucje. W każdym przypadku formalności są praktycznie ograniczone do minimum. Warto jednak zwrócić uwagę na […]

Kredyt odnawialny

Kolejnym wyróżniającym się produktem jest kredyt odnawialny, zwany również rewolwingowym lub limitem na koncie. Jednak jest to rozwiązanie któremu warto poświecić więcej uwagi. Funkcjonowanie tego kredytu jest bardzo zbliżone do debetu na koncie. Chodzi o to że bank udostępnia nam dodatkowe pieniądze na subkoncie które funkcjonują niezależnie od naszego podstawowego rachunku. Oznacza to że jeśli […]

Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy - jest kredytem krótkoterminowym, a jego charakterystyczną cechą jest posiadanie przez bank przedmiotu zastawu. Najczęściej zastawem są papiery wartościowe, których fizyczne przechowywanie nie nastręcza bankom trudności. Bank, przyjmując zastaw, nabywa prawo jego sprzedaży w przypadku niespłacenia kredytu. Ograniczeniu ryzyka służy udzielanie kredytu w niższym wymiarze niż aktualna wartość zastawu oraz stopień łatwości jego […]

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny zazwyczaj są to kredyty średnio- lub długoterminowe, udzielane na cele inwestycyjne. Ich charakterystyczną cechą jest zabezpieczenie hipoteczne. Hipoteczne zabezpieczenie zwrotności kredytu wiąże gwarancję jego spłaty z określoną nieruchomością. Pozwala ona bankom na zaspokojenie roszczeń z tej nieruchomości także wówczas, gdy zmieni ona właściciela. Zapewnia im równocześnie pierwszeństwo przed wierzycielami kolejnych właścicieli nieruchomości. Z […]

Kredyt dyskontowy

Kredyt dyskontowy jest to zakup weksli przed upływem ich płatności z potrąceniem procentu (dyskonta) przez bank. Sprzedawcą weksla i kredytobiorcą jest z reguły dostawca, który prolonguje zapłatę odbiorcy towaru czy usługi, ale swą należność każe sobie potwierdzić za pomocą weksla. Sprzedaż weksla bankowi oznacza zaliczkowanie jeszcze nie wymagalnych należności i otrzymanie przez dostawcę środków pieniężnych. […]

Kredyt akceptacyjny

Udzielanie kredytu akceptacyjnego związane jest z operacjami wekslowymi. Banki odpłatnie akceptują ciągnione na nie traty i zobowiązują się do udzielenia kredytu na wykupienie tych trat. Tego rodzaju operacje wykonywane przez tzw. pierwszorzędny bank, gwarantują zapłatę każdemu kolejnemu posiadaczowi weksla. Chroni on uczestników rozliczeń przed skutkami występujących zatorów płatniczych, zapewniając obu stronom terminowość zapłaty. Podstawę korzystania […]