Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny zazwyczaj są to kredyty średnio- lub długoterminowe, udzielane na cele inwestycyjne. Ich charakterystyczną cechą jest zabezpieczenie hipoteczne. Hipoteczne zabezpieczenie zwrotności kredytu wiąże gwarancję jego spłaty z określoną nieruchomością. Pozwala ona bankom na zaspokojenie roszczeń z tej nieruchomości także wówczas,apartament w Kołobrzegu gdy zmieni ona właściciela. Zapewnia im równocześnie pierwszeństwo przed wierzycielami kolejnych właścicieli nieruchomości. Z tych względów zabezpieczenie hipoteczne jest szczególnie przydatne do zapewnienia zwrotności kredytów długoterminowych chociaż może być także stosowane dla zapewnienia zwrotności kredytów udzielanych na krótsze okresy, zabezpieczenia różnych gwarancji itp.
Przed ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego bank powinien zbadać w księgach wieczystych,akademiaprawajazdy.pl czy przyszły kredytobiorca jest właścicielem danej nieruchomości, a jej hipoteka nie jest obciążona wcześniejszymi zapisami na rzecz innych wierzycieli. Kredyty hipotetyczne coraz bardziej stają się popularnym narzędziem wykorzystywanym przez odbiorców banku.

About Author

Romek