Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy - jest kredytem krótkoterminowym, a jego charakterystyczną cechą jest posiadanie przez bank przedmiotu zastawu. Najczęściej zastawem są papiery wartościowe, których fizyczne przechowywanie nie nastręcza bankom trudności. Bank,https://healthandfitness.pl/metamorfozy/ przyjmując zastaw, nabywa prawo jego sprzedaży w przypadku niespłacenia kredytu. Ograniczeniu ryzyka służy udzielanie kredytu w niższym wymiarze niż aktualna wartość zastawu oraz stopień łatwości jego zbycia na rynku. Kredyt lombardowy może być udzielany także pod zastaw towarów. Banki przeważnie nie dysponują magazynami do przechowywania towarów, ale w krajach rozwiniętych udzielają one kredytu lombardowego pod zastaw papierów wartościowych, zwanych warrantami. Są one szczególnym rodzajem dowodów składowych, reprezentujących tytuł własności składowanego towaru.
Warrant, jako rodzaj papieru wartościowego, może więc służyć zabezpieczeniu kredytu lombardowego,strony internetowe włocławek ale bank przyjmujący zastaw w tej formie, musi się liczyć z ryzykiem w postaci spadku rynkowej ceny towaru, czy obniżenia jego jakości. Dlatego kwota udzielanego kredytu pod zastaw towarów jest relatywnie niższa niż pod zastaw papierów wartościowych.

About Author

Romek