Kredyty

Banki pełnią w gospodarce rynkowej rolę wyspecjalizowanych pośredników finansowych. Prowadzona przez banki działalność kredytowa uzależniona jest w dużym stopniu od sytuacji w gospodarce i w otoczeniu banków. Dana sytuacja może sprzyjać powiększeniu portfela kredytowego,golders jego jakości i dochodowości lub stwarzać nawet duże zagrożenia zwrotności kredytu. Działając bowiem w warunkach ryzyka gospodarczego potrafią one zapewnić bezpieczeństwo przyjmowanym wkładom i udzielanym kredytom. Banki nawiązują z klientami stosunki umowne, w których obie strony mają zagwarantowane prawa i sprecyzowane obowiązki. Kredytywy mogą mieć różne formy. Jedną z nich jest inwestycja. Taka forma finansowania potrzeb gospodarczych pojawiła się w związku z podejmowaniem bardzo kosztownych inwestycji, które nie miały szans realizacji siłami jednej firmy,weterynarz koni nawet przy pomocy kredytu bankowego.
Charakterystyczną cechą takiego projektu jest długi okres zwrotny nakładów inwestycyjnych (nawet 20-letni), wysoki stopień niepewności co do zmian w otoczeniu i przyszłych warunków funkcjonowania wytworzonych obiektów oraz związane z tym duże ryzyko.
opieka medyczna dla koni

About Author

Romek